Menu

Indiana Jones Povídka: Soška – 3.část

„Máme tu zvědy v řadách místních osadníků.“ Prohlásil Indy a vyndal Ervinovi šipku z ramene. Prohlédnul si jí, ale nedokázal si jí zařadit. Napadla ho další teorie, která mu dávala větší smysl. Šipka pochází z foukačky schované pod kloboukem jednoho z nich. Jestli tu má někdo tajemství, tak ho najdeme v jejich řadách. Zavolal na Tiose a předal mu jí. „Nemyslet si, že šipka být ze sekty.“ Zvolal svůj verdikt. Po pár minutách se Ervin probral a postavil se na nohy. „Řekne mi už někdo konečně, co se tu stalo?“ Marie mu otřela zpocené čelo krajkovým kapesníkem a povídá. „Vypadá to, že jsi zakopnul a nepřekvapilo by mě pokud jsi za chůze zapisoval poznámky.“Indy se na ní lišácky podíval a oba dobře věděli, že pokud by mu předali pravdu, tak by to jeho staré srdce nemuselo snést. Jeho vzrůstající vzteklá nálada se nedala přehlédnout a den ode dne se to zhoršovalo. Indy mu podal kousek ze zbytku kokosu a on jej odhodil pryč.“Mám dost energie! Právě sem si dal nechtěného šlofíka a před hodinou jsem jedl datle.“Indy se porozhlídnul po okolí a dodal:  „Ervine, zpomal tempo, protože ti moc nestačíme a Marie pak nemá prostor pro svou práci.“ V očích se zableskl náznak zklamání. Ve tváři to skryl za souhlasný výraz, který potvrdil letmým kývnutím. Vypadal unaveně i když zrovna chvíli spal. Překvapivě přišel se změnou plánu. „Co kdybychom se tu poblíž utábořili? Den se chýlí ke konci a čekají nás první náznaky močálů, které v noci nemusíme včas rozpoznat.“ Indy posunkem k Marii naznačil, že by to měli probrat někde stranou. „Sedni si tady na ten spadlý strom a odpočívej a my se zatím pokusíme zjistit od místních jaké tu máme nejlepší možnosti.“ Erv se usadil a pozoroval okolí. Místo zde připomínalo džungli. Prohlížel si břečťan popínavý v podobě liány obepínající kmen stromu. Zboku na něj vyskočil makak a vylezl až nahoru, kde se ztratil z dohledu. „Ten se má. Co mu vlastně schází?“ Prohodil do prázdna a jeho prsty se začaly třást. Otevřel deník a zaznamenal poslední události. Opodál mezitím probíhá diskuze..

d0a079aeb6a84e42d2141e2474c2ffc7

Indy: „Navrhuji ho tu nechat s Tiosem a mezitím se pokusíme najít nějakou jeskyni, která by posloužila jako útočiště.“    Marie: „Myslíš, že tu něco takového najdeme?“

I: „Doufám. Ideální řešení vzhledem k možnosti nočního hlídání a to pouze jednoho přístupu.“

M: „Nebylo by rozumnější pokračovat bez nich? Zůstali by tu a čekali na nás, protože by nás potřebovali. Mezitím by mohli zjistit, co jsou ti osadníci zač. Až najdeme jeskyni, tak se pro ně vrátíme a třeba budou vědět něco víc.“

I: „Obávám se, že by se z osadníků mohla vyklubat rodinka kanibalů a to bychom je už nikdy nenašli.“

Marii odpověď zaskočila a nevěděla jak zareagovat. Bylo ticho. Zbledla, když si uvědomila, co vlastně navrhla. Oči se zalily slzami a následoval vzlykot.

M: „Když já to tak nemyslela. Šlo mi jen o jejich bezpečí!“

Indy jí objal a hladil po vlasech.

I: „Vím, že jsi to tak nemyslela a neber si to tak. Navrhuji Ervinovi sdělit, že budeme pokračovat v cestě, protože jsme dostali tip na oblast s jeskyni kde se utáboříme.“

M: „Co když jí nenajdeme?“

I: „Potom nám tuto informaci předal senilní plantážník, kterého jsme neměli brát vážně.“

M: „Skvělý plán. Jdeme za nimi.“

Tios s Ervinem již netrpělivě postávali u cesty. Stmívalo se a z džungle se ozývaly různé zvuky zvířat. Všichni se opět vydali na cestu.

Ervin: „Jonesi. Co jste se dozvěděli? Jaké tu máme možnosti?“

Indy: „Vydáme se na cestu k jeskyni ve které se utáboříme.“

E: „Jak daleko to je?“

I: „Tímto směrem skrz džungli.“

E:“Zbláznil jste se Jonesi? ..vždyť se stmívá a nemáme ani mačetu!“

I: „Mačetu jsem půjčil Tiosovi, který nám zajistí bezpečný průchod.“

E: „Na kolika expedicích jste vlastně byl Jonesi?“

I: „Hodně jsme o nich četl.“

E: „Bůh s námi.“

I: „Hlavně po cestě nezapisujte poznámky.“

E: „Nechte si ty řeči. Vyrážíme.“

Tios začal prosekávat cestu skrz neprůstupné části džungle. Indi zhotovil pochodeň a zajistil jim vetší pocit bezpečí. Ervin se rozpovídal o své sbírce nerostů, kterou vlastní na svém ranči a Marie se ho vyptávala na otázky s tím spjaté.

Cave-1

Ve hře mám svobodu a spoustu zážitků, které si můžu kdykoliv zopakovat. Mission Accomplished.

Žádné komentáře

Playhit TV

Česká databáze her

Reklama